Zafinancovali street workout ihrisko v Rožňave


Rotary klub Rožňava od 25. septembra minulého roku do 5. marca tohto roku pomocou dištriktového grantu zrealizoval projekt pre podporu komunity mesta.

Projekt bol zameraný na podporu detí a mládeže v rozvoji telesného zdravia a fyzických zručností prostredníctvom vybudovania Street workout ihriska v Rožňave.

Cieľom street workout ihriska je umožniť deťom a mládeži tráviť čím viac voľného času na čerstvom vzduchu, vytvoriť priestor, kde sa môžu stretávať a venovať sa športovým aktivitám, zlepšovať svoju fyzickú kondíciu.

Ihrisko je umiestnené na pozemku Základnej školy Reformovanej cirkvi v Rožňave.

V rámci projektu sa rozbehla spolupráca s touto školou a v budúcnosti plánujú ďalej budovať túto spoluprácu. Workoutové ihrisko bude slúžiť nielen žiakom základnej školy, ale aj širokej verejnosti.

Keďže sídlisko Podrákoš nedisponovalo doteraz žiadnymi možnosťami pre deti a mládež, rozhodli sa umiestniť toto ihrisko pri základnej škole Cieľovou skupinou tohto projektu sú deti a mládež vo veku od 8 do 25 rokov.

Základná škola získala súhlas od rodičovskej rady na výstavbu ihriska na pozemku základnej školy. Takisto pomáhali rotariánom v prípravnej faze.

Celkové náklady vynaložené na zriadenie Street workout ihriska vo výške 2799 Eur boli uhradené z vlastných prostriedkov Rotary klubu Rožňava a tiež z grantovej schémy Rotary International, Dištrikt 2240 Česká a Slovenská republika.

Zdroj: Rotary klub Rožňava