Čo prezradil pán zástupca?

Po prečítaní rozhovoru so zástupcom primátora mesta Rožňava pánom Burdigom som najskôr reagoval vetou: Veľa toho neprezradil. Potom som si ten rozhovor prečítal ešte raz a až vtedy som si uvedomil, že prezradil toho viac. než by sme si mysleli.

Neprezradil síce veľa z jeho plánov do budúcnosti (v tom bol dosť opatrný), ale prezradil to, ako to na mestskom úrade fungovalo a aj to, čo všetko vlastne nevie, alebo nevedel.

Ohľadne odchodu Evy Petruchovej z postu vedúcej referátu regionálneho rozvoja odpovedal, že nepozná jej dôvody a že odchádza v nevhodný čas, lebo jej veci sa týkajú rekonštrukcie námestia. V tejto odpovedi vidieť buď to, že ako zástupcovi primátora mu nebolo dovolené sa pýtať a získavať informácie z odboru, ktorý patrí podľa organizačnej štruktúry mestského úradu priamo pod primátora, alebo mu to bolo jedno a nemal o tieto informácie záujem.

Podľa zákona o obecnom zriadení, zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. No pokiaľ ho aj pán primátor nepoveril v takom rozsahu, tak pán Burdiga je aj poslancom, preto by sa mal o takéto informácie zaujímať. Ako zástupca primátora už len z toho dôvodu, aký nastal práve teraz, že primátor sa vzdal svojho mandátu.

Ďalšou zaujímavou odpoveďou pre mňa bola tá, v ktorej uviedol, že nesmieme to brať dramaticky, pretože Rožňava nie je až tak zle na tom, ako si to možno niekto predstavuje. A v ďalšej odpovedi dodal, že chce upokojiť obyvateľov Rožňavy, pretože s mestom to vraj fakt nie je až tak zle.

Pán Burdiga sa snaží upokojiť obyvateľov Rožňavy, no v tej istej odpovedi uviedol, že si to tiež musí poriadne prezrieť, aj finančne, ako sme na tom. Z finančného odboru mu povedali, že mesto nestojí vôbec tak zle, ako to niekto prezentuje.

Tieto odpovede idú akosi od seba, lebo na jednej strane upokojuje obyvateľov, na druhej si to musí pozrieť, lebo to nevie a súčasne prezentuje vyjadrenie finančného odboru, ktorý tvrdí, že mesto vôbec tak zle nestojí, no vedúca finančného odboru Klára Leskovjanská na rokovaní mestského zastupiteľstva 5. apríla, keď sa schvaľoval krátkodobý úveru pre mesto, tvrdila nasledovné: „Tá situácia je momentálne tak vážna, že sú to faktúry, ktoré sa týkajú už energetikov. Nemáme uhradené za teplo, za verejné osvetlenie…“.

Takže ako to je, pán Burdiga?

Ohľadne vymenovania pána Borziho za konateľa Mestského televízneho štúdia (RVTV) si myslí, že menovaný ešte nebol. Bol v pozícii primátora prvý deň, no ešte si to ani nepozrel. To je ďalšia odpoveď, z ktorej plynie informácia pre občanov, že doteraz si to ako zástupca primátora nepozrel. Buď preto, lebo mu nebolo povolené sa o to zaujímať, alebo nemal záujem. Zaujímavé ja na tom aj to, že v odpovedi na otázku, koho vymenuje za svojho zástupcu okrem iného uviedol, že chce, aby poslanci vedeli o všetkom, čo sa deje a tlačí na to, aby sa vedelo o všetkom. Zaujímavá odpoveď je to preto, lebo viackrát tvrdí, že si veľa vecí musí pozrieť a nevie o nich. Skôr asi začal tlačiť na to, aby už konečne vedel o všetkom on.

Aj v nasledujúcej odpovedi na otázku, aké má v pláne prvé kroky do volieb, aby si napr. ľudia nemuseli sami betónovať cesty a chodníky, alebo kosiť okolie bytoviek, odpovedal, že poprosí aj touto cestou občanov o trošku strpenia, pretože človek sa dostane z chvíle na chvíľu na takúto funkciu a trošku si to tam musí najprv preklepnúť. Opäť tvrdí to, že buď mu nebolo doteraz umožnené ako zástupcovi získavať informácie, alebo o to nemal záujem.

Ohľadne personálnej otázky tvrdí, že by bolo najjednoduchšie, niekde vtrhnúť, otvoriť dvere, zosekať to a vyjsť vonku. On je taký, že si radšej s každým pohovorí. Treba komunikovať, o tom to bude celé. Z toho pre mňa vyplýva len to, že doteraz veľmi ako zástupca primátora asi nekomunikoval, alebo mu bolo niekým bránené komunikovať.

Pri otázke na situáciu v podniku Technické služby mesta obhajoval ich činnosť slovami, že nemôžeme povedať, že v tomto meste máme nejaký bordel. Tiež niekoľkými mestami na Slovensku prechádzal a možno niekde je to stokrát horšie. Tak toto sú priam slová ex-primátora Laciaka, on sa takto často vyjadroval k finančnej situácii mesta a to slovami, že sú mestá, ktoré sú na tom podstatne oveľa horšie.

Toto je asi zásadná chyba, ktorú naši predstavitelia robia a zlepšenie príde len vtedy, ak sa začnú porovnávať s mestami, ktoré sú na tom oproti Rožňave lepšie. Len vtedy sa budú chcieť dostať na úroveň lepších miest. Takto skôr klesnú na úroveň tých, ktoré sú na tom horšie.

Personálne zloženie Technických služieb si musí tiež pozrieť a personálne zmeny by podľa neho nikto pred voľbami nerobil. Dal tak najavo, že strach z nezvolenia v prípade jeho kandidatúry na primátora pre nepopulárne, ale pre mesto výhodné opatrenia, je väčší, ako záujem pomôcť a dať mesto do funkčného stavu.

Na otázku, že kedy stihol mať sedenie s miestnym klubom strany Most-Híd, ktorý mu vyjadril podporu, keď sa dozvedel o odstúpení primátora len pred dvomi dňami, odpovedal, že on veľa vecí stíha. Škoda, že sa ešte nestihol pozrieť na ten finančný stav mesta a stačila mu odpoveď z finančného odboru, ktorá je zjavne vždy iná.

Ohľadne dôležitej veci, pre mesto likvidačnej pokuty z Úradu pre verejné obstarávanie, informácie tiež nemá, nečítal ani návrh podania na súd a ešte musí ísť s bývalým primátorom za pánom Čarnogurským. Ale informáciu ohľadne pokuty a finančný stav mesta si mal zistiť v prvý deň vo vedení mesta, vybral si však radšej zvernicu v Betliari. Takéto pre mesto dôležité veci a služobné cesty mal pán Laciak zariadiť sám, ešte ako primátor.

Pán Burdiga by rád zaviedol v rožňavskom zastupiteľstve niečo ako spravodajcov. Na začiatku zasadnutia vymenuje dvoch poslancov, tí by mali sedieť vedľa seba a zapisovať všetky návrhy z diskusie a keď ukončí diskusiu, tak poprosí týchto spravodajcov, aby sformulovali uznesenie, vrátane pozmeňovacích návrhov.

Rokovací poriadok jednoznačne tvrdí nasledovne: „Konečný návrh na uznesenie spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra predkladá mestskému zastupiteľstvu prednosta mestského úradu a je upravený na základe odsúhlasených doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov tým, kto rokovanie vedie.“

Samozrejme, rokovací poriadok sa dá zmeniť, ale otázky ktoré sa tejto zmeny týkajú, sú nasledovné:

Na základe čoho určí pred zastupiteľstvom spravodajcov?

Budú sa striedať všetci poslanci v úlohe spravodajcu?

Dokážu všetci súčasní poslanci sformulovať uznesenia správne? (vrodená indispozícia)

Čo bude robiť, ak niekto zo spravodajcov nebude súhlasiť s návrhom poslanca a úmyselne sa bude snažiť zmeniť, alebo inak sformulovať návrh uznesenia?

K svojej funkcii zástupcu primátora tvrdí, že nikomu neodporúča robiť zástupcu primátora popri práci. Doteraz, pokiaľ sa primátor Laciak nevzdal svojho mandátu, to ani raz nespomenul. Pravdepodobne mu funkcia zástupcu primátora ako výstavného koňa vyhovovala a až po odchode primátora Laciaka zistil, že takú funkciu musí zastávať kôň ťažný, nie výstavný.

Ak si to celé zhrnieme, tak o osobe, zodpovednej za rekonštrukciu námestia, nevie nič, rozpočet mesta a jeho finančnú situáciu pán Burdiga nepozná, či má RVTV vymenovaného konateľa tiež nevie, personálne veci Technických služieb zatiaľ neovláda, k pokute sa vyjadriť tiež ešte nevie, lebo o nej nič nevie, ale vie, že chce odbremeniť seba od úlohy pri vedení rokovania zastupiteľstva formulovaním uznesení, a vie že Rožňava nie je na tom až tak zle, aj to, že ho miestny klub Most-Híd vo voľbách na post primátora podporí.

Svoje priority nám v rozhovore jednoznačne prezradil.

Na záver len jedna rečnícka otázka: Ktoré zo základných úloh samosprávy doteraz plnil pán Burdiga zastupovaním primátora mesta?

Vladimír Polóny

Súvisiace články: Komu dávate najväčšie šance? (+anketa)

******************************

V rubrike BlogFórum zverejňujeme názory autorov, ktorí sa chcú s nimi podeliť s našimi čitateľmi. Posielajte nám ich na redakčný email redakcia@inforoznava.sk

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Čo prezradil pán zástupca?"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.