Náhodou

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa udial malý zázrak. Poslanci schválili návrh na zníženie počtu poslancov zo 17 na 13 a volebných obvodov z 3 na 2.

História návrhu siaha do roku 2010, keď sa diskusia na túto tému otvorila na tomto portáli. V máji 2010 potom začali členovia Občianskeho klubu Rožňava (OK Rožňava) zbierať podpisy pod petíciu, ktorá vyzývala poslancov mestského zastupiteľstva (MZ), aby schválili návrh na zníženie počtu poslancov z vtedajších 19 na 13 a volebných obvodov z vtedajších 4 na 2. Členmi petičného výboru boli aj dvaja súčasní poslanci MZ, Matúš Bischof a Rado Kovács. Petíciu podpísalo 1515 občanov mesta.

Vtedajší poslanci mestského zastupiteľstva sa však nestotožnili s argumentáciou predkladateľov petície ani s názorom 1515 občanov mesta, svojich voličov, a prijali len kozmetickú zmenu počtu poslancov z 19 na 17 a volebných obvodov zo 4 na 3. Zmena poslúžila najmä na odstránenie protiprávneho stavu jednomandátového obvodu Rožňava Baňa – Nadabula.

Takmer presne dva roky od začiatku petičnej akcie návrh v polovičnom znení (bez zníženia počtu obvodov) predložil na rokovanie MZ poslanec Ocelník. Návrh bol postupne dopracovaný, prešiel verejnou diskusiou a napokon bol schválený v podobe 17 na 13, 3 na 2.

Diskusia, ktorá predchádzala hlasovaniu o návrhu, bola zvláštna. Dôvody uvádzané na podporu návrhu boli v zásade dva:

1. Pri dvoch volebných obvodoch a 13tich poslancoch sa zabezpečí rovnosť šancí na zvolenie, pretože v oboch obvodoch s približne rovnakým počtom voličov bude na zvolenie za poslanca potrebný približne rovnaký počet hlasov (v minulosti stačilo v najmenšom obvode na zvolenie o niečo viac ako 200 hlasov, kým vo väčších obvodoch bolo potrebných takmer 500 hlasov). Zároveň sa zvýši sila a legitimita poslaneckého mandátu (a veľmi pravdepodobne aj kvalita jeho vykonávania), pretože na zvolenie poslanca bude potrebný vyšší počet hlasov;

2. Finančná úspora (za súčasných podmienok vyčíslená mestským úradom na 2400 EUR ročne/9600 EUR za volebné obdobie).

O prvom dôvode sa nediskutovalo vôbec. Oponenti sa k nemu nijako nevyjadrovali, neuviedli ani jeden vecný argument, ktorý by preukázal jeho nesprávnosť. Namiesto toho používali rôzne pseudoargumenty a uchyľovali sa k škandalizovaniu zástancov návrhu.

Jedným z najčastejšie uvádzaných argumentov bolo, že pri takejto konštelácii nebudú mať svojich poslancov v MZ obyvatelia Nadabuly a severnej časti mesta. Zástancami tohto argumentu boli najmä poslanci Bolaček a Lach. Odhliadnuc od faktu, na ktorý v zápale diskusie zrejme pozabudli, že poslanec mestského zastupiteľstva nezastupuje časť mesta, svoju ulicu či obytný dom, ale všetkých občanov mesta, sami svojím konaním tento argument vyvrátili. Ani jeden z nich nebýva v Nadabule a predsa obaja bojovali za právo Nadabulčanov mať v MZ svojho poslanca. (Podľa nového usporiadania bude mať Nadabula 6 (v obvode), respektíve 13 (v meste) poslancov.)

Pokiaľ ide o druhý dôvod – finančnú úsporu – oponenti návrhu uvádzali rôzne výpočty a prepočty, na ktorých mylnosť vzápätí poukazovali zástancovia návrhu s odvolaním sa na údaje, poskytnuté pracovníkmi mestského úradu.

V tejto súvislosti mi však nedá nemyslieť na jednu vec. Na štvrtkovom rokovaní boli neprítomní traja poslanci z tzv. klubu nezávislých poslancov. Nemôžeme vedieť, ako by sa pri záverečnom hlasovaní zachovali, no vzhľadom na doterajšie hlasovania v MZ je veľmi pravdepodobné, že k schváleniu návrhu do veľkej miery prispela práve ich neprítomnosť.

Zostáva nám teda len konštatovať, že zázraky sa dejú a niekedy zvíťazí aj dobrá myšlienka. Zdá sa však, že v Rožňave zatiaľ len náhodou.

Miroslav Droždiak

Autor bol v roku 2010 členom petičného výboru petície za zníženie počtu poslancov a volebných obvodov v Rožňave

Ilustračné foto: infoRoznava.sk

******************************

V rubrike BlogFórum zverejňujeme názory autorov, ktorí sa chcú s nimi podeliť s našimi čitateľmi. Posielajte nám ich na redakčný email redakcia@inforoznava.sk

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Náhodou"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.