Darujte 2 % z daní z príjmov pre o. z. ALENKA, podporíte aj internetové noviny inforoznava.sk

V septembri m. r. bolo Občianske združenie ALENKA zapísané do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2018.

V rokoch 2016 až 2018 zorganizovalo združenie v Rožňave päť benefičných koncertov, z ktorých výťažok (celkom 2 500 €) šiel na podporu detí z detských domovov:

25. 09. 2016: Nedeľný koncert v rožňavskom kostole sv. Anny bol poctou Láske

01.12. 2016: Láska oviata skladbami Stinga a Sade znela zaplneným chrámom

30. 06. 2017: Mladí rožňavskí hudobníci zahrali piesne Pink Floyd, sála im tlieskala postojačky

02. 12. 2017: Chrámom zneli famózne tóny violončela a klavíra

29. 09. 2018: V zaplnenom chráme znelo magické Mozartovo Requiem

Občianske združenie ALENKA je zároveň prevádzkovateľom internetových novín inforoznava.sk, ktoré sa chystáme reštartovať. Teraz môžete činnosť združenia podporiť aj vy.

Ako na to?

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a o vyplnenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % a najneskôr do 30. apríla 2019 doručte obidve tlačivá daňovému úradu – osobne alebo poštou.

Občianske združenie ALENKA, IČO: 50675737, J. Á. Komenského 2086/25, 048 01 Rožňava, účet VÚB:  SK29 0200 0000 0038 1652 4759,  e-mail: o.z.alenka@upcmail.sk

Hľadáme reportéra: Ak vás baví novinárčina, tak ste náš človek, e-mail: redakcia@inforoznava.sk

REKLAMA: Biela oáza – Na predaj sú už len tri rodinné domy Ordinale a jeden stavebný pozemok