Rozdelili dotácie pre kluby a organizácie

Poslanci mesta Rožňava schvaľovali na svojom ostatnom zasadnutí dotácie pre jednotlivé športové kluby a kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie. Vychádzali pritom zo schváleného rozpočtu mesta.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, vedená poslancom Dušanom Pollákom (nez.), došlé žiadosti prerokovala začiatkom apríla. Zastupiteľstvu odporučila schváliť svoj návrh – viď. odkaz na dokument. „Bolo to seriózne zo strany náš všetkých, ktorí sme to robili,“ povedal.

Návrh podporila aj Komisia finančná, podnikatel’ská a správy mestského majetku. Ako na rokovaní zastupiteľstva uviedol jej predseda Gabriel Borzy (SMK), navrhnuté dotácie sú menšie, než bol pôvodný návrh v rozpočte mesta.

„Ja hlasovať nebudem, vytiahnem si aj kartu, pretože nesúhlasím s takýmto systémom prerozdeľovania dotácií,“ vyhlásil poslanec Karol Kováč (nez.).

Poslanec Zoltán Beke (nez.) pripomenul, že sám bol a je členom nie jednej takejto organizácie. „Som rád, že máme možnosť prejednať na dnešnom zasadnutí najočakávanejší bod.“

Ešte v úvode diskusie navrhol poslanec Radoslav Kovács (nez.), aby sa o dotáciách pre jednotlivé kluby a organizácie hlasovalo jednotlivo. Jeho návrh však podporilo len 5 zo 16tich hlasujúcich poslancov, 11 boli proti.

Návrh komisie schválili 11ti poslanci z 13-tich hlasujúcich, proti bol 1 poslanec a 1 sa zdržal.

Kovács: Lobisti si splnili svoju povinnosť

Poslanec Radoslav Kovács (nez.) sa téme transparentnosti a jasných kritérií pre rozdeľovanie dotácií venuje od začiatku volebného obdobia. V júni 2011 predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia. V septembri toho istého roku zorganizoval k svojmu návrhu verejnú debatu, následne reagoval na pripomienky pracovníkov mestského úradu.

V novembri 2011 zastupiteľstvo schválilo návrh s tým, že budú zapracované pripomienky komisie finančnej, komisie vzdelávania a poslancov. Návrh bol zverejnený na oficiálnej stránke mesta a na úradnej tabuli, aby bolo možné materiál kýmkoľvek pripomienkovať.

V decembri toho istého roku sa konalo zasadnutie zastupiteľstva, v programe ktorého bolo aj hlasovanie o Kovácsovom návrhu VZN. „Temer všetky výhrady a pripomienky som akceptoval a spolu s pani Švedovou z Odboru školstva, kultúry, vzdelávania a športu zapracoval do výsledného návrhu,“ uviedol na svojom blogu.

Napriek tomu jeho návrh vtedy nezískal dostatočnú podporu, keď zaň hlasovali spolu s ním iba siedmi poslanci – Bischof, Kemény, Kovács, Kováč, Kuhn, Marko a Ocelník. Proti boli ôsmi – Burdiga, Džačár, Focko, Kemény, Kossuth, Lach, Mičudová a Pollák.

„Správanie sa týchto poslancov a poslankyne je v podstate úplne v línii myslenia a konania predchádzajúcich poslaneckých zborov. Z tohto pohľadu je teda úplne jedno, ktorou stranou sú prikrytí alebo ako nezávisle sa tvária a prezentujú. Títo lobisti si takto splnili svoju povinnosť voči tým, ktorých v skutočnosti zastupujú,“ okomentoval to Kovács.

DSCF9041

Po úpravách svoj návrh predložil na verejné pripomienkovanie znova v septembri 2012, v januári 2013 bol predložený do jednotlivých odborných komisií zastupiteľstva. Po akceptovaní niektorých návrhov a pripomienok predložil výslednú podobu návrhu dotačného systému mesta.

Na základe požiadavky urobil tak až v apríli, keďže sa malo predtým uskutočniť stretnutie zástupcov športových klubov s cieľom vyjasniť si niektoré sporné body návrhu. „Samozrejme, žiadne takéto stretnutie sa neuskutočnilo, aspoň som na žiadne nebol pozvaný,“ konštatoval na svojej stránke Kovács.

Do aprílových zasadnutí odborných komisií nakoniec prišiel aj úradnícky návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta,  ktorý bol stručnejší ale aj podstatne menej presný v kritériách, než návrh poslanca Radoslava Kovácsa (nez.).

„Vyzerá to teda tak, že ústretovosť a profesionálna túžba konať dobré veci pre mesto sa na niektorých miestach mestského úradu končí tam, kde sa črtajú obrysy individuálnych ľudských slabostí a komplexov a malichernej arogancie v štýle „urobíme všetko preto, aby mu to neprešlo, bez ohľadu na to, či to prinesie prospech samospráve”, “ napísal vtedy Kovács.

Na margo predloženého a aj schváleného úradníckeho návrhu VZN spomenul neexistenciu hodnotovo jasného definovania cieľových skupín, podrobného popisu, čo nemožno dotovať, nemožnosť uchádzať sa o dotácie v dvoch kolách, vynechanie nutnosti viaczdrojového financovania projektov či absolútnu absenciu zmysluplných sankcií.

Za návrh, predložený poslancom Kovácsom, hlasovali v apríli 2013 spolu s ním ôsmi poslanci – Beke, Bischof, Kemény, Kovács, Kováč, Kuhn, Marko a Ocelník. Proti boli siedmi – Bolaček, Borzy, Džačár, Focko, Kossuth, Lach a Motyka, dvaja sa zdržali hlasovania –  Laco a Pollák.

Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia mesta bol podľa platného Rokovacieho poriadku potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov, tj. zo 17-tich najmenej 11 hlasov za.

Za návrh, vypracovaný pracovníkmi mestského úradu, hlasovalo 12 poslancov – Beke, Bolaček, Borzy, Džačár, Focko, Kemény, Kossuth, Laco, Lach, Motyka, Ocelník a Pollák. Proti bol jeden – Marko. Ostatní poslanci – Kovács, Bischof, Kováč a Kuhn, nehlasovali.

Odkaz  – Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2014 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie

Zvukový záznam z rokovania si môžete vypočuť v čase od 16:38: 27 kliknutím sem

Foto: inforoznava.sk / Michal Valaštek

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Rozdelili dotácie pre kluby a organizácie"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.