Žalobu vraj na úrade nemajú

Kauza vysokej pokuty, vyrubenej mestu Rožňava Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO), má svoje pofidérne pozadie už od jej samotného začiatku.

Ani jej výška – 266 829,73 eur nestála primátorovi mesta Vladislavovi Laciakovi (nez.) za to, aby o tejto pre mesto takmer likvidačnej sume informoval poslancov už vo februári, keď úrad vydal rozhodnutie. Až na júnové rokovanie zastupiteľstva zaradil bod Informatívnu správu o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty pre mesto Rožňava a tiež Zmluvu o poskytnutí právnych služieb s právnou kanceláriou JUDr. Jána Čarnogurského.

O kauzu sme sa zaujimali viackrát aj my, na naše maily sme však dostali len vyhýbavú odpoveď, alebo žiadnu. Nová prednostka mestského úradu Darina Repaská naše otázky zaslané emailom ignorovala. Niektorí poslanci pritom vyzvali primátora hneď na prvom rokovaní po tom, čo sa mesiace utajovaná kauza v júni prevalila, na odstúpenie – Matúš Bischof (OKS) a Karol Kováč (nez.).

Na našu požiadavku o zaslanie žaloby, ktorú podala v zastúpení mesta na príslušný súd v uvedenej veci advokátska kancelária JUDr. Jána Čarnogurského, uviedla v júni pre náš portál vedúca právneho odboru mesta Erika Mihaliková, že žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO zo strany advokátskej kancelárie JUDr. Jána Čarnogurského jej zaslaná nebola. „V tejto veci prebiehajú všetky konzultácie a rokovania na úrovni pána primátora.”

V týchto dňoch sme sa o žalobu, ktorú podal v mene mesta JUDr. Čarnogurský a ktorú podľa našich zistení nikto z poslancov nečítal, zaujímali opäť.

„Bola som poverená primátorom mesta odpovedať na vašu žiadosť nasledovne: Mesto poverilo zastupovaním vo veci podania žaloby o preskúmanie rozhodnutia ÚVO o uložení pokuty JUDr. Jána Čarnogurského, ktorý vám odpovie na vaše otázky, týkajúce sa žaloby,“ napísala nám v maily JUDr. Erika Mihalíková 2. decembra.

Následne sme 8. decembra dostali aj vyjadrenie JUDr. Čarnogurského, zaslané v kópii primátorovi Laciakovi: „Odpovedám na vašu žiadosť o zaslanie žaloby Mesta Rožňavy proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa § 23 ods. 1 zákona čís. 586/2003 Z. z. o advokácii všetko, čo sa týka záležitosti klienta, v tomto prípade Mesta Rožňavy, je pre mňa služobným tajomstvom. Podľa § 23 ods. 3 citovaného zákona nemusím zverejniť údaje aj keby ma klient pozbavil mlčanlivosti. V tomto prípade som sa rozhodol pre tento postup, pretože na základe svojich vedomostí a advokátskych skúseností takýto postup považujem za účelnejší. Z toho dôvodu vám kópiu žaloby nezašlem. Chcem vás však informovať, že súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie až do rozhodnutia súdu vo veci samej.“

Opätovne sme teda požiadali o dokument primátora mesta, 12. decembra nám odpísala jeho asistentka Monika Gecelovská: „Žalobu, ktorú žiadate, nemá mesto Rožňava ani v tlačenej ani v elektronickej podobe. Nenachádza sa na Mestskom úrade v Rožňave. Žalobou sa zaoberá JUDr. Ján Čarnogurský, ktorý ju má k dispozícii.“

Aké sú teda možnosti pre médiá a verejnosť, ak dokument nečítali ani poslanci?

„Infozákon neumožňuje od súdu požadovať kópiu žaloby, ale iba samotné súdne rozhodnutie,“ vysvetlil Peter Wilfling z Via Iuris. „Ale mesto ako klient si môže vyžiadať žalobu od advokáta a zastupiteľstvo by mohlo požiadať primátora, aby im žalobu poskytol – aspoň k nahliadnutiu.“

Dôvodom samotnej pokuty je fakt, že pri uzavretí zmluvy na predmet zákazky “nájomné byty 3 x 30 b. j., Družba V. až VII., vrátane technickej vybavenosti” nedodržalo mesto Rožňava podmienku v par. 45, odsek 2 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa nej môže verejný obstarávateľ uzavriet zmluvu s úspešným uchádzačom “najskôr štrnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty na jej podanie.”

Verejné obstarávanie pre mesto zabezpečovala vtedy ešte poslankyňa zastupiteľstva Erika Szabadosová (SMK), ktorá zároveň na stavbe vykonávala stavebný dozor. Mená konkrétnych osôb, ktoré majú byť za prešľap priamo zodpovedné, verejnosť dodnes nepozná.

Podľa hovorcu ÚVO Branislava Zvaru, úrad takýto súdny spor, kde je pokuta určená priamo zákonom, ešte nikdy neprehral. Primátor Vladislav Laciak (nez.) k veci začiatkom leta uviedol, že sa vinný byť necíti, ale zodpovednosť v plnej miere prijíma. Za posledné mesiace podľa vlastných slov z júna 2011 zvažoval aj abdikáciu, konečné rozhodnutie prijme vraj neskôr. „Počkám ako táto celá vec sa podarí doviesť do konca a ja to rozhodnutie určite viem prijať.”

Foto: Archív InfoRoznava.sk / Prednostka MsÚ Darina Repaská a primátor Vladislav Laciak (nez.)

Dokumenty:

Informatívna správa

Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

Súvisiace články:

Mesto volá na pomoc Čarnogurského

Primátora vyzvali na abdikáciu (Anketa)

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Žalobu vraj na úrade nemajú"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.