Šesť otázok pre šesť kandidátov

Redakcia portálu infoRoznava.sk oslovila šesticu kandidátov na post rožňavského primátora so šiestimi otázkami.

Počas predvolebnej kampane (od 10. 10.) pred doplňovacími voľbami primátora (27. 10.) nepochybne predstavia voličom svoj volebný program, naše redakčné otázky túto ambíciu nemali.

Čitateľom chceme predstaviť postoje kandidátov, naformulované v ich odpovediach, len ku konkrétnym problémom.

Na naše otázky však neodpovedali všetci.

Karol Katrenics, ktorý kandiduje ako nezávislý, nám kontakt na svoj e-mail neposkytol, na naše SMS-ky nereagoval a mobil nedvíhal. V minulosti bol niekoľko mesiacov zastupujúcim primátorom, neskôr pracoval na Mestskom úrade, odkiaľ nedávno odišiel do dôchodku. Asi pred dvomi rokmi ukončil členstvo v Strane maďarskej koalície (SMK), dnes existujúcej už pod novým názvom Strana maďarskej komunity.

Odpovede nedoručil ani poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave Roman Ocelník, ktorý tiež kandiduje ako nezávislý. Na naše maily nereagoval. V roku 2006, keď kandidoval na post primátora prvýkrát, získal 153 hlasov. Nielen v poslednom období sa netají sympatiami k Mariánovi Kotlebovi. Jeho video z nedávnej Kotlebovej tlačovky v Krásnohorskom Podhradí použila na svojej stránke Ľudová strana Naše Slovensko.

Svoje odpovede nám nedoručil ani zastupujúci primátor mesta Pavol Burdiga (Most-Híd), na urgencie nereagoval ani jeho hovorca Peter Gallo. Už koncom júna odmietol účasť v diskusii, pripravovanej našim portálom počas prvého ročníka festivalu Jammin. Vtedy to odôvodnil tým, že má vraj dlhodobo obsadený program na ten istý termín. Len nedávno dal podnet na políciu, aby preskúmala diskusný príspevok pod článkom na našom portáli, v ktorom ho anonym označil za „gorilu z Mostu-Hníd“. Burdiga je dnes už členom predsedníctva strany Most-Híd, pred nástupom do funkcie zástupcu primátora na plný úväzok pracoval v súkromnej sfére, popritom má aj rodinnú firmu na čistenie kobercov.

Odmietnutie týchto troch kandidátov odpovedať na naše novinárske otázky vnímame ako hrubý prejav neúcty voči našim čitateľom a voličom. Tí si nakoniec sami urobia úsudok z tohto ich prístupu.

Šesť otázok pre šesť kandidátov

(Pozn. red.: Kandidáti sú zoradení v poradí, ako budú uvedení na hlasovacom lístku, odpovede sme redakčne upravovali len minimálne, ich dĺžku sme nijako nelimitovali).

1. Koho ustanovíte na post prednostu Mestského úradu a koho spomedzi poslancov na post svojho zástupcu, ak budete zvolený za primátora?

– Pavol BURDIGA (46 r., Most-Híd):

Neodpovedal

2 – Milan CAPÁK (43 r., NEKA).:

„Ja si osobne myslím, že otázky personálneho typu sú skor pre pre primátora, nie pre kandidáta. Áno, chápem aj občanov a našich voličov, že už teraz ich takéto otázky zaujimajú, ale z môjho pohľadu by to bolo veľmi neprofesionálne a hlavne vrcholne netaktné voči terajším zástupcom týchto pracovných pozícií, už v tejto chvíli prerozdeľovat a preobsadzovať tieto pozície a pracovné miesta. Myslím si, že sú to veľmi zodpovedné pozície a určite je pre ich riešenie potrebné viesť mnoho dialógov so všetkými zainteresovanými.“

– Karol KATRENICS (67 r., NEKA):

Neodpovedal

4 – Karol KOVÁČ (45 r., SaS a KDH):

„Prednostom Mestského úradu by mal byť človek, ktorý má manežérske schopnosti a skúsenosti s riadením tímu vo verejnej alebo štátnej správe, čestný ale rozvážny, ktorý dokáže chod mestského úradu držať pevne v rukách. Zástupca primátora – viem si predstaviť spoluprácu s každým poslancom mestského zastupiteľstva. Je to otázkou jednaní, ale to bude aktuálne až po úspešných voľbách.“

– Ivan KUHN (46 r., OKS):

„Nemyslím si, že je vhodné rozdeľovať funkcie pred tým, ako dostanem dôveru od občanov.“

6 – Roman OCELNÍK (42 r., NEKA):

Neodpovedal

2. Ste za personálny audit na mestskom úrade, prípadne aj v mestských spoločnostiach?

1 – Pavol BURDIGA (46 r., Most-Híd):

Neodpovedal

2 – Milan CAPÁK (43 r., NEKA).:

„Áno, samozrejme. Je to princíp, ktorý si vyžaduje moderná doba a keby sme ho neaplikovali, vrátili by sme sa o niekoľko rokov späť. Samosprávy rozhodujú o veciach verejných a najmä z dôvodu tranparentnosti a serióznosti voči obyvateľom a voličom by som bol za.“

3 – Karol KATRENICS (67 r., NEKA):

Neodpovedal

4 – Karol KOVÁČ (45 r., SaS a KDH):

„Áno. Bol to jeden z bodov môjho volebného programu na post primátora mesta Rožňava a poslanca Mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2010. Ako poslanec som pri prejednávaní návrhu rozpočtu na rok 2012 inicioval personálny audit a na základe môjho poslaneckého návrhu a po jeho schválení v Mestskom zastupiteľstve, došlo k vyčleneniu 7000 eur z rozpočtu na rok 2012 práve na tento účel.“

5 – Ivan KUHN (46 r., OKS):

„Áno, som za systémový a personálny audit na Mestskom úrade a v Technických službách mesta Rožňava. V ostatných mestských spoločnostiach, vzhľadom na malý počet interných zamestnancov, takýto audit nie je potrebný.“

6 – Roman OCELNÍK (42 r., NEKA):

Neodpovedal

3. Zasadíte sa, aby boli zachované priame prenosy z rokovania zastupiteľstva bez ohľadu na ďalšiu existenciu mestskej televízie?

1 – Pavol BURDIGA (46 r., Most-Híd):

Neodpovedal

2 – Milan CAPÁK (43 r., NEKA).:

„Nie je tomu tak dávno, keď sa mesto pýšilo projektom Transparentné mesto. Jedným z klučových faktorov (vecí) bola z hľadiska informovanosti práve mestská televízia a priame prenosy zo zastupiteľstva. Určite by bolo obrovskou škodou niečo, čo sa roky úspešne budovalo, teraz zrušiť. Z okolia mojich známych viem, že práve prenosy z rokovania zastupiteľstva ľudí zaujimajú a sledujú ich. Skôr by som uvažoval ísť cestou vylepšiť ich kvalitu. Všade vo svete je práve sledovanosť v televíziach obrovským imaním a cennosťou, no ale tu sa uvažuje to zrušiť. Myslím si, že pri dobrom manažmente by práve prenosy zo zastupiteľstiev mohli byť výnosným (aj) reklamným priestorom pre domácich podnikateľov a tým pádom aj možným zdrojom príjmu pre samosprávu.“

3 – Karol KATRENICS (67 r., NEKA):

Neodpovedal

4 – Karol KOVÁČ (45 r., SaS a KDH):

„Áno. Občania majú právo byť informovaní, aby mohli participovať (spolupodieľať sa) na budúcnosti nášho mesta.“

5 – Ivan KUHN (46 r., OKS):

„Áno.“

6 – Roman OCELNÍK (42 r., NEKA):

Neodpovedal

4. Požiadate zodpovedných (aj bývalých) pracovníkov mesta o náhradu aspoň časti škody v prípade, ak bude musieť samospráva zaplatiť pokutu z Úradu pre verejné obstarávanie?

– Pavol BURDIGA (46 r., Most-Híd):

Neodpovedal

– Milan CAPÁK (43 r., NEKA).:

„Pokial som dobre informovaný, mestu hrozi pokuta až vo vyške okolo 265 tisíc eur. Velmi silne pochybujem, že by sa na túto sumu terajší, či bývalí pracovníci pozbierali. (Smiech) V každom prípade som zvedavý, kto a ako bude potrestaný za tento stav (a prípadnú pokutu) a za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Určite som za, aby túto kauzu prešetril súd a vyvodil dôsledky a zodpovednosť voči tým, ktorí v tejto veci pochybili.“

3 – Karol KATRENICS (67 r., NEKA):

Neodpovedal

4 – Karol KOVÁČ (45 r., SaS a KDH):

„Ak bude musieť samospráva zaplatiť pokutu, budem v zmysle platných zákonov uplatňovať takú náhradu škody, aká bude maximálne možná.“

5 – Ivan KUHN (46 r., OKS):

„Nielen požiadam, ale podniknem všetky potrebné právne kroky, aby čo najvyššiu časť pokuty zaplatili zodpovední funkcionári, zamestnanci, prípadne iné osoby, ktoré v procese verejného obstarávania a uzatvárania zmluvy zanedbali svoje povinnosti.“

6 – Roman OCELNÍK (42 r., NEKA):

Neodpovedal

5. Navrhnete poslancom zrušiť uznesenie, ktorým v minulosti schválili odmenu za priemyselnú zónu pre ex primátora Vladislava Laciaka a vyzvete ho, aby ju vrátil do rozpočtu mesta?

1 – Pavol BURDIGA (46 r., Most-Híd):

Neodpovedal

2 – Milan CAPÁK (43 r., NEKA).:

„Mňa by skôr zaujímalo, kto zaplatí to, že sa zabudla naprojektovať prístupová cesta a keď by ju teraz stavali, vyšla by na cca 100 tisíc eur, čiže 3 milióny korún. Za odmenu sú zodpovední tí poslanci, ktorí ju schválili a človek, ktorý ju navrhol. Mala by sa začať skúmať táto vec a dať občanom vedieť na vedomie hlavne toto, menovite, aby si zvážili aj oni, koho budú najbližšie za seba voliť.“

3 – Karol KATRENICS (67 r., NEKA):

Neodpovedal

4 – Karol KOVÁČ (45 r., SaS a KDH):

„Ak sa preukáže, že odmena bola vyplatená neoprávnene, budem mať k tomu relevantné právne podklady a tento nárok je stále vymožiteľný, tak áno. Vrátenie tejto odmeny mestu by bolo prinajmenšom morálne.“

5 – Ivan KUHN (46 r., OKS):

„Ak je zrušenie takéhoto uznesenia v súlade so zákonom, tak to navrhnem. Bez ohľadu na to, bývalého primátora vyzvem, aby túto odmenu vrátil a v prípade, ak tak neučiní, podniknem všetky možné právne kroky, aby sa tieto peniaze vrátili do rozpočtu mesta.“

6 – Roman OCELNÍK (42 r., NEKA):

Neodpovedal

6. Sympatizujete s aktivitami Mariána Kotlebu, lídra Ľudovej strany Naše Slovensko, pod hradom Krásna Hôrka?

1 – Pavol BURDIGA (46 r., Most-Híd):

Neodpovedal

2 – Milan CAPÁK (43 r., NEKA).:

„Tu je v prvom rade potrebné jednoznačne povedať, že na celej čiare tu zlyhal štát a systém. Nie je predsa mysliteľné, aby sa v tejto dobe majiteľ pozemkov slušnou cestou nedovolal svojich vlastníckych vzťahov. A práve tieto legislatívne diery, za ktoré naši zákonodarcovia roky brali peniaze, môžu využiť hnutia a skupiny typu Marián Kotleba & spol. V podstate prebrali úlohy médií. Upozornili a zdá sa, že veľmi účinným spôsobom, na problém, ktorý štát roky zanedbával. Určite v mnohých veciach má Kotleba pravdu, ale nie som si istý, či naozaj je v jeho záujme úprimne riešiť tieto problémy, alebo si prostredníctvom nich rieši zviditeľňovanie svojej osoby a strany. Každá minca má ale dve strany. Tou druhou je, či a ako dlho dokáže zvládať a organizovať svojich prívržencov, pretože aj pri jeho poslednom stretnutí v Krásnohorskom Podhradí tam prvokovalo policajtov a ťažkoodencov množstvo podnapitých ľudí. Mám na mysli, či práve oni v budúcnosti nevyvolajú v našej krajine ešte väčšie napätie a zbytočný konflikt. Keď sa ale človek triezvo zamyslí nad celou problematikou, zatiaľ sa okrem policajných manévrov v Krásnohorskom Pohradi nevyriešilo nič. Koľko peňazí vyšlo už druhýkrát nazmar práve tým presunom toho kvanta policajtov? Možno by už tie financie aj postačovali na vyriešenie tých sporných pozemkov. Zatiaľ sa ale nevyriešilo nič, len sa prehlbuje napätie, emócie a strach. Ale ked sa opätovne zamyslím nad touto otázkou, myslím, že osoba Kotlebu nie je nijako spätá s Rožnavou a jej samosprávou. Skôr by som ju adresoval pri buducich voľbách starostovi obce, ktorej sa to priamo týka.“

3 – Karol KATRENICS (67 r., NEKA):

Neodpovedal

4 – Karol KOVÁČ (45 r., SaS a KDH):

„Nesympatizujem s aktivitami Mariána Kotlebu ako lídra Ľudovej strany Naše Slovensko. Považujem to za extrémizmus, ale ak Mgr. Marián Kotleba si uplatňuje svoje vlastnícke práva k pozemkom, ktoré vlastní a na ktorých je postavená „čierna stavba“ a postupuje v zmysle zákonov SR, tak s jeho konaním súhlasím.“

5 – Ivan KUHN (46 r., OKS):

„Nesympatizujem. Som presvedčený, že Mariánovi Kotlebovi nejde o riešenie súčasného nezákonného stavu, ale iba o svoju vlastnú mediálnu prezentáciu a získavanie voličských hlasov populistickým spôsobom.“

6 – Roman OCELNÍK (42 r., NEKA):

Neodpovedal

Voľby , ktoré sa uskutočnia v sobotu 27. októbra, bude riadiť Mestská volebná komisia v zložení z r. 2010, ktoré platí počas celého štvorročného volebného obdobia.

Mestská volebná komisia (2010):

Predseda: Ing. Iveta Gresa (Strana maďarskej komunity)

Podpredseda: Miroslav Tóbis (Hnutie za demokraciu)

Členovia:

RNDr. Štefan Jančovič (Kresťanskodemokratické hnutie)

Ján Fehér (Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko)

Ing. Peter Čief (Most-Híd)

Zoltán Farkas Bene (Občianska konzervatívna strana)

Beata Kónyová (Rómska iniciatíva Slovenska)

Ľubomír Takáč (Sloboda a Solidarita)

Viera Chromá (Slovenská kresťanská a demokratická únia – Demokratická strana)

Melánia Fehérová (Slovenská národná strana)

Ing. Ján Tomášik (SMER – sociálna demokracia)

Iveta Soltészová (Strana rómskej koalície – SRK)

Alena Temešiová (Strana Sociálnej Solidarity)

Ján Bartko (ÚSVIT)

Helena Šujanská – zapisovateľ

Foto: Archív infoRoznava.sk / Na fotke Iveta Gresa, predsedníčka Mestskej volebnej komisie

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Šesť otázok pre šesť kandidátov"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.