Môj predreferendový coming out

Nie je pravda, že referendum bude stretom medzi konzervatívcami a liberálmi. Nie je pravda, že byť konzervatívny automaticky znamená zúčastniť sa referenda a odpovedať trikrát ÁNO.

Považujem sa za konzervatívca, ale referenda sa nezúčastním. A nie z nejakého vágneho dôvodu typu, že polarizuje spoločnosť, alebo že tu máme väčšie problémy. Mám vážnejší dôvod. S iniciátormi referenda nesúhlasím v názore na tri zo štyroch otázok, s ktorými prišli.

Som za registrované partnerstvá a za to, aby si homosexuáli mohli osvojiť dieťa svojho partnera, ktoré nemá druhého rodiča, alebo o ktoré druhý rodič nejaví záujem. Nie som proti tomu, aby sa partnerstvá homosexuálov nazývali manželstvami, ani proti tomu, aby si homosexuálne páry mohli adoptovať deti.

Pochopiteľne, viem si predstaviť registrované partnerstvá aj bez toho, aby boli nazývané manželstvami (obsah považujem za dôležitejší ako jeho označenie), i bez možnosti adopcií iných ako partnerových detí (táto vec si asi vyžaduje dlhšiu spoločenskú diskusiu), nevidím však žiadny dôvod zakazovať homosexuálom manželstvá a adopcie referendom.

Registrované partnerstvá

V sporoch okolo registrovaných partnerstiev (lebo tá ústavným súdom vyradená otázka je v skutočnosti najdôležitejšia) pre mňa nie je podstatná abstraktná teoretická dišputa na tému, či ide o vec ľudských práv alebo o vymýšľanie nejakých nových nadpráv. Za dôležitejšie považujem, že je to cesta, ako pomôcť konkrétnym ľuďom v riešení ich reálnych praktických problémov. Spôsob, ako im poskytnúť nástroj ako zlepšiť a zjednodušiť ich život bez toho, aby sa to kohokoľvek iného negatívne dotklo. A v neposlednom rade aj príležitosť, ako im dať najavo, že ich prijímame.

Mojím základným nastavením je, že väčšina by sa k menšinám mala správať citlivo, ústretovo a veľkoryso. Roky som sa zaoberal postavením národnostných menšín na Slovensku. Keď som obhajoval právo príslušníkov národnostných menšín používať ich materinský jazyk v úradnom styku, vzdelávať sa v ňom a rozvíjať vlastnú kultúru, nebolo pre mňa rozhodujúce, že nás k tomu zaväzuje nejaký medzinárodný dokument alebo ústava. Rozhodujúce pre mňa vždy bolo moje hlboké vnútorné presvedčenie, že ako príslušníci väčšiny sa máme snažiť vytvárať príslušníkom menšín čo najlepšie podmienky, aby sa tu cítili dobre, aby vnímali, že ich my, Slováci, nepovažujeme za občanov druhej kategórie, ale za svojich plnohodnotných spoluobčanov. A že Slovensko je ich vlasť práve tak ako naša.

Dnes mám obdobné pocity ako príslušník heterosexuálnej väčšiny voči homosexuálnej menšine. A považujem za správne správať sa k jej príslušníkom s pochopením a dať im najavo, že ich akceptujeme a berieme ich takých, akí sú.

Najlepší záujem dieťaťa

Asi sa všetci zhodneme, že dobro detí by malo byť na prvom mieste. Nezhodneme sa však v tom, čo to znamená vo vzťahu k prípadnej možnosti osvojenia a výchovy detí homosexuálnymi pármi. Nechám bokom argumentovanie detskými domovmi a poviem niečo iné. Som presvedčený, že usporiadaný a láskyplný vzťah dvoch homosexuálov je pre dieťa oveľa lepším prostredím než rozvrátená heterosexuálna rodina s nedostatočným záujmom o deti. Hodnota človeka nie je daná jeho sexuálnou orientáciou. Rovnako ani jeho vzťah k deťom, či schopnosť vytvoriť im vhodné rodinné prostredie.

A aj keď uznávam, že adopcie ako také sú téma na diskusiu (aká však diskusia po zákaze?), nemám ani najmenšiu pochybnosť, že adopcia by mala byť umožnená v prípade partnerových detí. Nikto ma nepresvedčí, že je pre dieťa lepšie, ak sa človek, ktorý s ním žije, stará sa oňho, vychováva ho a s jeho rodičom vytvára trvalý partnerský zväzok, nemôže stať jeho druhým rodičom len preto, lebo má rovnaké pohlavie ako jeho jediný rodič.

NIE, NIE, NIE, ÁNO

Jediná otázka, na ktorú by som v referende odpovedal ÁNO, sa týka sexuálnej výchovy. Právo rodiča rozhodovať o vzdelávaní svojho dieťaťa tu podľa môjho názoru prevažuje nad záujmom spoločnosti určiť obsah vzdelávania v takejto citlivej oblasti, v ktorej veci nie sú tak jasné, ako že 1 + 1 = 2. Hoci ani tu moja zhoda s iniciátormi referenda nie je úplná. Nevnímam ten problém tak dramaticky ako oni, ani sa neobávam, žeby sa nedal riešiť bez referenda. Ja sám sexuálnu výchovu neodmietam, považujem ju za užitočnú, len rešpektujem, že druhí to môžu vidieť inak a mať výhrady k niektorým konkrétnym formám uchopenia tejto témy.

Keby ústavný súd jednu otázku nevyškrtol a ja by som sa referenda zúčastnil, odpovedal by som NIE, NIE, NIE, ÁNO. Referenda sa však nezúčastním. Nemám potrebu správať sa neracionálne a účasťou na referende prispieť k opačnému výsledku, ako si želám. Kto chce v referende odpovedať na väčšinu otázok NIE, efektívnejšie to spraví nohami.

Je to konzervatívne?

Veľkorysosť väčšiny voči menšine a citlivosť voči slabším sú veci, s ktorými by konzervatívec nemal mať problém. Sú v záujme celej spoločnosti a posilňujú jej súdržnosť. Navyše registrované partnerstvá, či dokonca manželstvá majú význam iba pre tých homosexuálov, ktorí majú snahu vytvárať trvalé partnerské zväzky založené na vzájomnej láske, vernosti a rešpekte, na vôli prežiť spolu celý život, vzájomne si pomáhať, starať sa o seba a zotrvať spolu v dobrom aj zlom. Čo, preboha, je nekonzervatívne na snahe podporovať takéto zodpovedné a ušľachtilé správanie?

ONDREJ DOSTÁL

Autor je predsedom Občianskej konzervatívnej strany. Text publikujeme so súhlasom autora a Denníka N

Titulná fotka: Základné sfarbenie stromu v logu britských konzervatívcov Davida Camerona je zelené. Zvykne sa používať aj vo farbách britskej vlajky. Dúhová verzia je logom LGBT skupiny britských konzervatívcov LGBTory.

******************************

V rubrike BlogFórum zverejňujeme názory autorov, ktorí sa chcú s nimi podeliť s našimi čitateľmi. Posielajte ich na e-mail redakcia@inforoznava.sk Staršie príspevky nájdete kliknutím sem

SÚVISIACE ČLÁNKY – Primátor ešte nevie, či bude hlasovať v referende / Pýtali sme sa, čo si myslia o referende (Anketa)

***

Stojí za prečítanie:

Dalibor Roháč: Víťazstvo tradičnej rodiny

Andrew Sullivan: Here Comes The Groom. A (Conservative) Case For Gay Marriage

Martin Mojžiš: Referendum: Ísť, či neísť?

Michal Kaščák: Ako bude v referende hlasovať organizátor Pohody

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Môj predreferendový coming out"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.