Ľudovíta Štúra si pripomenú seminárom Slovenčina včera a dnes

Seminár Slovenčina včera a dnes pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pripravila pre odbornú verejnosť Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, mesto Rožňava a Košický samosprávny kraj.

Podujatie sa bude konať 15. októbra v sále Radnice na Námestí baníkov v Rožňave.

„V našich priestoroch sme mali už výstavu o Ľudovítovi Štúrovi a v spolupráci so strednými školami sme uskutočnili aj prednášku k tomuto významnému jazykovedcovi,“ hovorí riaditeľka knižnice Iveta Kyselová.

Doložila, že v slovenskej komunikácii sa v poslednom období používajú nové slovné výrazy, skratky, nespisovné slová, a to nielen v osobných rozhovoroch, ale aj v korešpondencii, v médiách a vo verejných prejavoch.

Preto sa rozhodli usporiadať odborný seminár zameraný na túto tému. Prednášať budú odborníci z rôznych kútov Slovenska nielen o jazykovej kultúre, vyjadrovaní, ale v skratke aj o vývine slovenského jazyka od bernolákovčiny po súčasnosť.

Prihlásiť na seminár sa môžete do 13. 10. na stránke knižnice.

Program:
8:00 – 9:15 Prezentácia účastníkov
9:15 – 9:30 Zo života Ľudovíta Štúra…
Stredná odborná škola technická, Rožňava
9:30 – 9:45 Otvorenie seminára
Mgr. Iveta Kyselová
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
9:45 – 10:30 Ľudovít Štúr ako kodifikátor spisovnej slovenčiny
doc PhDr. Ladislav Bartko,CSc.
Prešov
10:30 – 11:00 Mohli dnes Slováci hovoriť bernolákovčinou
(porovnanie Bernolákovej a Štúrovej kodifikácie vzhľadom na ich úspešnosť)
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11:00 – 11:15 Diskusia
11:15 – 11:30 Prestávka – občerstvenie
11:30 – 12:00 Anamnéza slovenčiny
Mgr. Dominika Rašová, PhD.
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
12:00 – 12:30 Neznáma známa slovenčina
PhDr. Andrea Koltaiová, PhD.
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
12:30 – 12:45 Diskusia
12:45 – 13:45 Prestávka – obed
13:45 – 14:15 Jazyková kultúra a škola
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
14:15 – 15:45 Variety národného  jazyka na začiatku 21 storočia (medzi spisovnou slovenčinou a nárečím)
Mgr. Lucia Ološtiaková, PhD.
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
15:45 – 16:30 Diskusia, záver

 

Foto: Dikda.eu / Ľudovít Štúr (1815 – 1856) bol pekný človek, asi 180 cm vysoký, rád jazdieval na koni, fajčil fajku a pil veľa kávy.

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Ľudovíta Štúra si pripomenú seminárom Slovenčina včera a dnes"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.