Pre Rožňavu už moje srdce neplače, ako predtým…

viktor-balaz-5.JPGAko jeden z troch zvolených stredoškolských riaditeľov je členom krajskej Územnej školskej rady. Za stredné školy je aj v komisii pre rozvoj športu Košického samosprávneho kraja. V celoslovenskej asociácii pre stredné školy zastupuje obchodné akadémie. Húževnato pracuje na projektoch pre stredné školy, od septembra zabezpečil pre tú svoju kompletnú výučbu nového voliteľného predmetu – tvorba a riadenie projektov. Uznávaný pedagóg a riaditeľ Obchodnej akadémie v Rožňave, nezávislý poslanec PaedDr. Viktor Baláž.

viktor-balaz-1.JPGBoli ste jeden z favoritov primátorských volieb, pričom v rozhovore pre nás povedal poslanec Dušan Pavlík, že ste sa „bili o tých istých voličov“. Dokonca šli po meste klebety, že ste kandidovali iba naoko, aby ste práve jemu zobrali hlasy. Čo Vy na to?

„Môžem jednoznačne povedať, že môj záujem o funkciu primátora bol skutočný. O túto pozíciu som sa však neuchádzal len pre ňu samotnú, aby som sa stal akýmsi vodcom mesta, ale preto, že som chcel so skupinou ľudí okolo seba, najmä z radov poslancov, urobiť veľa pre naše mesto. Chcel by som ale zdôrazniť, že poslanec Pavlík aj ja sme mali síce podobných priaznivcov, ale väčšina našich priaznivcov bola predsa len odlišná. Je pravda, že ak by z nás dvoch jeden odstúpil, ten druhý by bol potom oveľa silnejší. Nemali sme však medzi sebou žiadne dohody a musím povedať, že poslanec Pavlík mi nie je až tak blízky, aby som s ním jednal o možnom rozdelení pozícií v meste. Kampaň ma stála dosť peňazí, robili ju profesionáli z Bratislavy. Že sa to napriek tomu nepodarilo, dávam za chybu pochopiteľne aj sebe. Veľmi som sa spoliehal na prácu s mladými ľuďmi, tí však k voľbám nakoniec neprišli. V našom meste pri všeobecnej apatii k veciam verejným nakoniec rozhodujú o volebnom výsledku najmä dôchodcovia a pravdaže, agilná rómska komunita. A to je dosť skľučujúce poznanie z hľadiska perspektívy možného rozvoja mesta. A nemienim ani polemizovať o tom, že práve vďaka týmto dvom skupinám vyhral primátorské voľby súčasný primátor. Jeho terajší zástupca mal zas silnú podporu v dobre zmobilizovanej maďarskej komunite.“

viktor-balaz-2.JPGKrátko pred voľbami ste hovorili práve v súvislosti s možnými pochybnosťami o kupovaní hlasov v rómskej komunite o ich monitorovaní. Prečo sa tak nakoniec neudialo?

„Občianske oko ma veľmi sklamalo, je to pre mňa jedna smiešna inštitúcia. Neozvali sa a preto predpokladám, že vôbec situáciu nemonitorovali. A pritom sa aj v čase volebného moratória rozdávalo drevo, varil sa guláš, piekli sa klobásy… . Myslím si, že človek, ktorý sa takto dokáže prejaviť počas volieb, určite tomuto mestu nebude v konečnom dôsledku nápomocný.“

Najmä prvé zasadnutia nového zastupiteľstva boli sprevádzané hádkami, akoby sme ešte neboli zvyknutí na to, že po voľbách rozhoduje víťaz. Alebo v tom „prevzatí moci“ vidíte iné súvislosti?

„Áno, je to tak. Ako keby prišlo do Rožňavy niečo neočakávané, čo sme tu dosiaľ nezažili. Pred štyrmi rokmi sme si dokázali v poslaneckom zbore vydiskutovať a rozdeliť zodpovednosť oveľa kultúrnejšie a s istým vzájomným rešpektom. Prvá vlna odvolávaní prišla ako priamy úder pod pás. Odvolali riaditeľa mestských lesov, kde bol šéfom donedávna okresný predseda Strany maďarskej koalície. Na jeho odvolaní trvalo nové vedenie SMK v meste a preto inak, ako akt pomsty, to nie je možné ani chápať. Myslím si, že súčasné odvolanie prokuristu v 1. Rožňavskej bolo len takým manévrom, aby tento vnútrostranícky boj v SMK z toho tak nevyčnieval. Takýto moment pomsty vidím aj u dnešného zástupcu primátora, ktorý sa postaral o to, aby sme my, nezávislí poslanci, alebo naši nominanti, nemali žiadne pozície v komisiách zastupiteľstva. Považujem to za hrubé porušenie elementárnych etických vzťahov.“

viktor-balaz-3.JPGVedia vôbec poslanci, aj vy osobne, kto vlastne tvorí koaličnú radu?

„Nevieme, kto sa za tým skrýva, môžeme to len hádať. Akoby pracovala v ilegalite. Neboli nám oficiálne prezentované poslanecké kluby, myslím tým rozloženie 19 poslancov, a v konečnom dôsledku nebola ani koalícia dosiaľ oficiálne prezentovaná. Považujem tento spôsob uplatňovania moci za netransparentný.“

V čom?

„V tom, že sme ako nezávislí poslanci ku všetkým politickým stranám pristupovali vždy seriózne a zakaždým sme sa vedeli dohodnúť. Teraz ma niekto z koaličných kolegov pozdraví na ulici, ale potom pri hlasovaní zodvihne ruku na pokyn proti mne. Nie však z presvedčenia.“

Kto vlastne vládne v tomto meste? Utajená koaličná rada?

„Koaliční poslanci vládnu vyslovene len formálne. Ich „tréning v hlasovaní“ pred zastupiteľstvom je okatý. Bez toho, že by sa vôbec vyslovili k danej téme, dvíhajú ruku podľa im vopred daných pokynov od dvoch osôb, ktoré navyše nie sú Rožňavčanmi. V tomto volebnom období sa totiž vďaka straníckym nomináciám dostali do mestského parlamentu aj ľudia, ktorých nikdy nezaujímala samospráva. Nemali o ňu nikdy žiadny záujem a zrazu sú tam. Najmä pre SMK to boli vhodné osoby. Medzi nimi sú traja, ktorí sa dosiaľ vôbec na zastupiteľstve neozvali a pritom dokonca jedna z týchto osôb, bývalá šéfka SMK v meste, je predsedníčkou komisie zastupiteľstva a členkou mestskej rady. Koaličnej rade však takíto ľudia pochopiteľne veľmi vyhovujú.“

viktor-balaz-4.JPGAle stíchli aj iní poslanci, napr. Arpád Kavečanky…

„K tejto osobe sa nebudem vyjadrovať. Som veľmi prekvapený z toho, že koaliční poslanci aj potom, čo vidia, že to nie je čistá práca, čo sa tu deje, ostali ticho a žiaľ, vidím to tak, že aj naďalej budú iba poslušne plniť príkazy.

Nezávislý poslanec Juraj Dubovský dostal mandát mesta na zastupovanie v súdnom konaní, v ktorom sa chce mesto zbaviť povinnosti refundovať Ministerstvu výstavby SR desiatky miliónov korún, ktoré ministerstvo vyplatilo po prehratom súdnom spore rožňavskému podnikateľskému subjektu v známej kauze tzv. stomiliónovej benzínky. Viete niečo nové v tejto veci?

„Táto vec je pre mňa a myslím aj pre kolegov poslancov tabu. Bolo nám povedané, že čím menej o tom vieme, tým menej môžeme na tom pokaziť. Ide o to, aby teraz nedošlo k zbytočnému úniku informácií, ktoré by mohli mesto v tomto konaní poškodiť. V prvom rade však treba nájsť zodpovedného človeka, ktorý tento stav zapríčinil a myslím, že veľmi dobre ho všetci poznáme. A tento človek má dnes paradoxne zabezpečený pokojný život na ďalšie štyri roky bez vážnejšej pracovnej zodpovednosti na pozícii zástupcu primátora.“

Jeho pozícia je výsledkom koaličnej dohody medzi SMERom a SMK…

„Áno, veď ako mi povedal súčasný primátor, je to vraj daň za to, že je primátorom s koaličnou väčšinou.“

Dosť často sme v priamom prenose RVTV svedkami toho, akoby niektorí poslanci čítali podklady k jednotlivým bodom zasadnutia prvý krát až priamo na zastupiteľstve. Načo potom kandidujú a chodia tam, ak sú takto „pripravení“?

„Určite je rezerva aj u nás poslancov. Každý máme svoje civilné zamestnanie a môže sa stať, že nie vždy všetky materiály stihneme aj po odbornej stránke prekonzultovať. Pri priamom prenose v RVTV to môže niekedy budiť dojem nepripravenosti. Občania by si mali uvedomiť, že poslanci nie sú polyhistormi a v prípadoch, keď poslancovi nie je po odbornej stránke bod programu jasný, žiada vysvetlenie od odborníkov priamo na zastupiteľstve, aby mohol objektívne hlasovať.“

Aktuálne prebieha kauza Kino Čas, kde bude vyhlásená verejná obchodná súťaž na prenájom budovy kina. Aký máte postoj v tejto veci?

„Pre mňa sú obidve alternatívy – predložené žiadosti od občianskeho združenia Žena a rodina z Košíc aj ich podnájomníka, ktorý tam prevádzkuje kaviareň, neprijateľné a nedôveryhodné.“

Mesto informuje len cez RVTV, tú však nemá a nesleduje každý. Chystajú sa možno schránkové mestské noviny, v oboch prípadoch to však zrejme bude „ošetrené“ tak, aby von išli len „sterilné“ informácie. Aký je Váš názor na to?

„Konateľ RVTV bol odvolaný ako jeden z posledných z pozície, kde chce koalícia dosadiť svojich ľudí. Možno by tam potrebovali novú dynamiku, ale zastávam názor, že RVTV nesmie ísť proti mestu. Mala by zvýrazňovať najmä pozitívne veci, ktoré sa dejú v meste.“

No skôr najmä pravdivé, nie?

„Samozrejme, ale to nevylučuje možnosť zvýrazňovať pozitívne hodnotenia mesta.“

Pred komunálnymi voľbami ste spolu s ďalšími založili občianske združenie Za krajšiu Rožňavu. Akú činnosť vyvíja?

„Naše združenie sa niektorým už v čase jeho vzniku javilo ako a priori opozičné, pritom už v názve má pozitívnu motiváciu. Ktorý Rožňavčan nechce krajšiu Rožňavu, ako je teraz? Po voľbách sme sa na chvíľu odmlčali, aby sme neboli obviňovaní, že hneď ideme brojiť proti súčasnému vedeniu. V apríli sme mali zasadnutie, na ktorom sme rokovali o územnom pláne mesta. Pán Ing. Arch. Zelina z Bratislavy, ktorého projekčná kancelária dokument pre mesto spracúva, sa vyjadril, že veľmi rád by aj podporil takéto združenie, ktoré by mu dávalo podnety v tejto práci.“

Je v meste politika zameraná na politickú orientáciu? Nejde skôr o čisto osobné záujmy, ktoré sa vhodným politickým tričkom iba maskujú?

„V konečnom dôsledku nejde o to, či je v koalícii so SMERom SMK, alebo by to bolo HZDS. Spojenie na vládu je potrebné mať. Ale toto spojenie ľudí, ktoré tu máme, je spojením ľudí, ktorí myslia absolútne iba na seba. Tu nie je problémom strana SMER, alebo nejaká iná strana, ale konkrétni ľudia. Ja nemám dôvod ísť proti SMERu alebo SMK. V niečom sa zhodneme, v niečom nie. Ale ich tunajší funkcionári sa politikou iba kryjú a z ľudí si urobili doslova poddaných.“

Stále chcete byť primátorom?

„Hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy. Na druhej strane, byť neustále pod tlakom silnej politickej moci, robiť to, čo mi nariadia, tak to nie je môj štýl práce. V súčasnosti som sa opäť našiel vo svojom pedagogickom zamestnaní. Žijem pokojnejším životom. Voliči mi dali svoju dôveru ako poslancovi, ale musím sa priznať, že za týchto okolností a pri všeobecnej ľahostajnosti nespokojných občanov, moje srdce už nevie pre Rožňavu plakať tak, ako predtým. Mám však uznanie vo svojej práci a z tohto hľadiska som spokojný. Žiaľ, v politike nie vždy vyhrávajú ľudia, ktorí chcú voľačo robiť.“

Zhováral sa a fotil Belo Hefler a Štefan Fábián

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Pre Rožňavu už moje srdce neplače, ako predtým…"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.