Matúš Bischof: Prežije Divadlo Actores?

Možno si myslíte, že nadpis tohto blogu je príliš bulvárny, alebo dokonca čitateľa zbytočne straší. Ak ste si na naše rožňavské divadlo zvykli a neviete si kultúrny život (či život kultúry?) v meste bez neho predstaviť, tak sa radšej poriadne nadýchnite a vydýchnite.

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve (25. 2.) nechal šéf finančnej komisie, poslanec Juraj Balázs, stiahnuť z bodu rokovania o rozpočte mesta na rok 2016 tú časť, ktorá upravovala financie MsD Actores.

Požiadal vypustiť tento bod s tým, že návrh rozpočtu divadla bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva. A ako dodal, keďže lietajú desaťtisíce hore – dole v rozpočte divadla, požiadal hlavnú kontrolórku o hĺbkovú finančnú kontrolu.

Týmto sa začala dvojmesačná tortúra riešenia rozpočtu divadla.

Dvakrát zasadla dozorná komisia divadla, pracovne mimo kamier a mikrofónov rožňavskej televízie sa stretli aj mestskí poslanci a pracovníci mestského úradu.

Kľúčovým problémom bola a do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva (štvrtok 28. 4.) bude výška príspevku od zriaďovateľa, t.j. mesta Rožňava.

V návrhu rozpočtu divadla, pre februárové zasadnutie zastupiteľstva, bola suma príspevku od zriaďovateľa navrhnutá vo výške 87 360 eur.

Z vývoja udalostí, ktoré od februára nastali, je jasné, že niekomu sa nepozdáva práve výška tohto príspevku, pretože na rokovaniach dozornej komisie divadla a komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, sa objavil návrh na zníženie tohto príspevku na 70 tisíc eur.

Odkiaľ a prečo sa objavila práve takáto suma a o aké ekonomické parametre sa opierala, mne ako predsedovi dozornej komisie MsD Actores a členovi komisie, dodnes nie je jasné, keďže oficiálne materiály o príčinách tejto zmeny nič nehovoria.

Navyše, táto znížená suma nie je ani v materiáloch rokovania najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva (28. 4.).

Na webovej stránke mesta je zverejnená zápisnica z rokovania komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu z 13. apríla a v nej sa nachádza jednoznačné uznesenie, ktoré odmieta znižovanie príspevku na sumu 70 tisíc eur, pretože by to ohrozilo fungovanie divadla.

Za takéto uznesenie hlasovali všetci ôsmi prítomní členovia komisie.

Rovnako je zverejnená aj zápisnica z rokovania komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo 14. apríla. V nej sa konštatuje, že komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť príspevok pre divadlo od zriaďovateľa na rok 2016 v sume 87 tisíc eur, teda podľa pôvodne predloženého návrhu.

Za takéto uznesenie hlasovali siedmi jej členovia, proti bol len Juraj Balázs, predseda komisie. Zo šestnástich členov komisií, ktoré sa zaoberali príspevkom od zriaďovateľa pre divadlo Actores, bol proti teda len jeden poslanec.

O konečnej podobe rozpočtu divadla však rozhodujú poslanci zastupiteľstva v celku a tí o ňom budú rokovať na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Komisie majú funkciu poradnú a odbornú a treba veriť, že názory v tejto veci dvoch najdôležitejších komisií budú poslancami akceptované.

Príspevok od zriaďovateľa na roky 2016 – 2018 je predložený na rokovanie v dvoch alternatívach. V pôvodnej výške z februára t.r. a vo výške z minulého roku, tj. 84 160 eur. O tejto sume však nerokovala dozorná komisia divadla, ani komisia vzdelávania.

V zápisnici z ostatného rokovania finančnej komisie sa však uvádza, že pri takejto sume (84.160 eur) dôjde k prepusteniu 1 zamestnanca a divadlo príde do straty.

Pozornému čitateľovi, ktorému sa podarilo dopracovať až po túto časť môjho príspevku, však akiste chýba ešte jeden údaj.

Áno, je to stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, o ktoré požiadal poslanec Balázs vo februári.

Tu je jeho časť:

„Pri kontrole účtovných dokladov, súvisiacich s výdavkami tohto subjektu, ako aj pri preverení nákladov na mzdy zamestnancov, nebolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta, resp. s vlastnými príjmami. Väčšina výdavkov súvisí s bežnou činnosťou, tzn. úhrada režijných nákladov, miezd, povinných poplatkov. (…) Príspevok od zriaďovateľa, tj. Mesta Rožňava, vykrýva mzdové náklady na príslušný rok len z časti, nie v plnej výške. Ostatné výdavky si tento subjekt vykrýva vlastnými príjmami. (…) Záver: Odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť Mestskému divadlu Actores príspevok na činnosť na rok 2016 vo výške 87 360 €.“

Ak by som mal záverom odpovedať na moju otázku z nadpisu, tak asi len sucho skonštatujem: „Dúfajme!“.

Matúš BISCHOF

Autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Rožňave
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk / Herec Robert Kobezda

******************************

V rubrike Rožňavská kaviareň zverejňujeme príspevky autorov, ktorí sa chcú s nimi podeliť s našimi čitateľmi. Posielajte ich na e-mail redakcia@inforoznava.sk

BUĎTE PRVÝ V KOMENTOVANÍ ČLÁNKU "Matúš Bischof: Prežije Divadlo Actores?"

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.